مقابله با مگس در دامداری و راهکارهای مدیریتی
کنترل ورم پستان در ماه های گرم برای سلامت غده پستان و کیفیت شیر ضروری است. ((ورم پستان تابستان)) در تیر، مرداد و شهریور ماه با مگسهای آلوده که سر پستان را نیش می زنند مرتبط است. این نوع از ورم پستان که به وسیله اسپری های حشره کش کنترل می شود.

کنترل ورم پستان در ماه های گرم برای سلامت غده پستان و کیفیت شیر ضروری است. ((ورم پستان تابستان)) در تیر، مرداد و شهریور ماه با مگسهای آلوده که سر پستان را نیش می زنند مرتبط است. این نوع از ورم پستان که به وسیله اسپری های حشره کش کنترل می شود.
با افزایش دما و رطوبت در تابستان، تعداد مگسهای مکنده خون به سرعت افزایش می یابد. این گونه مگس ها به طور معمول در قسمت پشتی (کمر) دام یافت می شوند ولی به سرپستان ها نیز حمله می کنند و موجب ایجاد ورم پستان بویژه در تلیسه ها می شوند تحقیقات نشان می دهد که در تلیسه هایی که انتهای سرپستانک های آن ها پوسته پوسته شده بود شیوع بیشتی از ورم پستان ایجاد شده با استرپتوکوکوس اورئوس داشتند که عامل آن نیز مگس های شاخی بودند. به علاوه، مطالعات نشان داده لند که ورم پستان های ایجاد شده به وسیله استافیلوکوکوس اورئوس در میان تلیسه ها در گله هایی که برنامه کنترل مگس دارند در مقایسه با آنهایی که هیچ برنامه ای ندارند حدوود 50 درصد کمتر است.

چگونه استافیلوکوکوس اورئوس از مگس به دام و و از دام به دام منتقل میشود؟
مگس های شاخی حامل استافیلوکوکوس اورئوس انتهای سرپستانک تلیسه های شیری را هدف قرار می دهند و از مویرگ های زیر پوست سرپستانک خون می مکد. این عمل موجب تشکیل آبسه و دلمه هایی به وسیله بخش های تهاجمی دهان آنها می شود، که متعاقباً استافیلوکوکوس اورئوس را در آنجا برجای می گذارد. این شرایط فرصتی برای باکتری ها فراهم می کند که به راحتی به مجرای سرپستانک وارد شده و یک عفونت داخل پستانی ایجاد کنند.
مگس ها به عنوانحامل عمل می کنند و باکتری را از دامی به دام دیگر منتقل می کنند که در نهایت موجی شیوع بیماریمی گردند. سرپستانک ها جلویی شدیدتر آسیب می بینند.
در ابتدای فصل مگس و قبل از سم پاشی، مگس ها در سرپستان ها عفونت را ایجاد و آبله های مربوطه را ایجاد می کنند. کمتر از 48 ساعت پس از سم پاشی، جمعیت مگس ها به شدت کاهش می یابد و کمتر از 2 هفته بعد سرپستانها بهبود یافته و آبله ها از بین می روند. اما آسیب حاصل از استافیلوکوکوس اورئوس ایجاد شده متعاقباً با درمان آنتی بیونتیک از بین خواهد رفت. جالب اینجاست که بدانید که شیوع ورم پستان ایجاد شده به وسیله استافیلوکوکوس اورئوس در سرپستانهای جلویی بیشتر می باشد.
مگس های شاخی بیشتر علاقمند هستند به قسمتهای میانی بدن تلیسه ها (که به سرپستان های جلویی نزدیکترند) حمله کنند. همچنین حرکت دم باعث می شود که مگس ها کمتر به سرپستان های عقبی نزدیک شوند.
محیط را به خوبی مراقبت کنید.

شما در مراقبت از تلیسه هایتان چه اقدامی می توانید انجام دهید؟
بهداشت امری کلیدی در کنترل جمعیت انواع مختلف مگس هاست. مدیریت بهینه کود، آبهوری ها، و باقیمانده خوراک تعداد مگس ها را کنترل می کند و تعداد ورم پستان های ایجاد شده به وسیله مگس را کاهشمی دهد. اما بهداشت به تنهایی ممکن است در کاهش همه جمعیت های حشرات موذی در یک سطح مطلوب کارایی نداشته باشد.
روش های مختلفی برای کنترل مگس وجود دارد مثل آئروسول ها، استفاده از طعمه، نوارهای ضد مگس، مه پخش کن ها، تله ها، روغن دان ها، برچسب های گوش ضد حشرات، پاشیدن محلول های ضد حشرات، و مکمل هایغذایی با خاصیت کنترل مگس (البته تعداد محدودی از این روش ها در ایران وجو دارد.)
سم پاشی 2هفته در میان به مدت 6 هفته و قرار دادن برچسب های ضد حشرات به دنبال سمپاشی، موجب کاهش 83 درصدی عفونت های ایجاد شده به وسیله استافیلوکوکوس اورئوس می شود. مگس ها باعث هزینه های فراوانی از جمله درمان ورم پستان، افزایش سلول های سوماتیک (SCC) و کاهش کیفیت شیر می شود. 
اصول بهداشت شیر
شیر و محصولات لبنی فرآورده ای با اهمیت در برنامه غذایی هر خانوار است و به دلیل وجود ترکیباتی نظیر پروتئین ، چربی ، لاکتوز و املاح مختلف برای زندگی و سلامتی انسان لازم و ضروری می باشد .